[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp từ quân đội ở Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục (6); Hà Bắc; Bắc Kinh; Thiểm Tây (2); Bắc Kinh (3); Hải Điến, Bắc Kinh (2); Trường Xuân, Cát Lâm; Thành Đô, Tứ Xuyên; Sơn Tây; Đại Liên, Liêu Ninh; Tứ Xuyên; Hồ Nam.

Nhóm học Pháp ở Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/大陆军队大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443124.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share