[MINH HUỆ 13-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Tứ Xuyên (1); thành phố Tự Cống (1); thành phố Nhạc Sơn (2); Nam Sung (11); thành phố Đức Dương (4); thành phố Ba Trung (3); thành phố Xạ Hồng (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443059.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share