[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thạch Gia Trang, Hà Bắc; thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Liêu Ninh; Bảo Kê, Thiểm Tây; Tây An, Thiểm Tây; Xương Bình, Bắc Kinh; Trường Xuân, Cát Lâm; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Quảng Châu, Quảng Đông; Quảng Đông; Bắc Kinh (2); Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Hà Nam; Lang Phường, Hà Bắc; Sa Hà, tỉnh Hà Bắc; Hành Dương, Hồ Nam; Hồ Nam; Cát Lâm; Hắc Long Giang; Sơn Đông; Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443137.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share