[MINH HUỆ 01-03-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 33 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

f05cca893e8465065fb7fe7c7f50eccb.jpg

1. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thiệu Tú Ba bị kết án 3 năm tù
2. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tú Mai bị bắt giữ
3. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Thục Quyên và bà Tôn Tĩnh bị bắt tạm giam
4 . [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Nhâm Thiệu Kiệt bị sách nhiễu
5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khổng Phồn Cầm và bà Trương Trung Anh bị bắt giữ
6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tĩnh bị bắt giữ
7. [Thành ph ố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Phương Húc bị bắt giữ
8. [Bắc Kinh] Mười một học viên bị kết án tù
9. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Tú Phân bị bắt giữ
10. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hồ sơ vụ án của ba học viên được gửi tới viện kiểm sát
11. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Bạch Tuyết Tùng và bà Sử Nhan Diễn đối diện với xét xử
12. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiết Quế Vân và học viên Bố Ngọc Hâm bị bắt giữ
13. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương bị bắt giữ
14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Quách Thục Phân và bà Giả Tinh Văn được chuyển đến viện kiểm sát
15. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Mã Văn Bân bị bắt giữ
16. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Lê bị bắt giữ

1. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thiệu Tú Ba bị kết án 3 năm tù

Bà Thiệu Tú Ba ở thị trấn Tô Tử Câu thuộc huyện Tụ Nham đã bị kết án 3 năm tù. Bà Thiệu đã nộp đơn kháng cáo. Hiện bà đang bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố An Sơn.

2. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tú Mai bị bắt giữ

Bà Trần Tú Mai ở thị trấn Lý Độ, quận Gia Lăng bị một nhóm cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 19 tháng 2 năm 2022. Hiện chưa rõ bà đang ở đâu.

3. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Thục Quyên và bà Tôn Tĩnh bị bắt tạm giam

Bà Lưu Thục Quyên và bà Tôn Tĩnh ở Thuận Thành bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Họ bị tạm giam 10 ngày vào ngày 27 tháng 2 năm 2022 và sẽ được trả tự do vào ngày 8 tháng 3 năm 2022.

4 . [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Nhâm Thiệu Kiệt bị sách nhiễu

Bà Nhậm Thiệu Kiệt bị cảnh sát tại thị trấn Pháp Đặc sách nhiễu tại nhà vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Nhà bà bị lục soát và tài liệu giảng chân tướng bị tịch thu.

5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Khổng Phồn Cầm và bà Trương Trung Anh bị bắt giữ

Bà Khổng Phồn Cầm bị cảnh sát bắt tại nhà ở cộng đồng dân cư Chính Dương vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhà của bà bị lục soát và nhiều tài sản cá nhân của bà bị tịch thu, gồm các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và tiền giấy có in các thông điệp chân tướng Pháp Luân Công. Khi cảnh sát đến, bà Trương Trung Anh ghé qua nhà bà Khổng và cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà bà Trương và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà.

Cả hai học viên đều bị đưa tới trụ sở công an để thẩm vấn. Họ không hợp tác với cảnh sát. Bà Trương đã được thả vào buổi chiều. Bà Khổng bị đưa đi kiểm tra sức khỏe, nhưng sau đó nhà tạm giam đã từ chối nhận bà vì huyết áp của bà cao. Bà đã được con trai bảo lãnh tại ngoại trong ngày hôm đó.

6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tĩnh bị bắt giữ

Bà Tôn Tĩnh bị cảnh sát bắt giữ tại nhà nhà vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Họ đã đưa bà đi và hiện bà vẫn chưa trở về nhà.

7. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Phương Húc bị bắt giữ

Ông Triệu Phương Húc ở khu Phát triển đã bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, sau khi ông nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Nhiều cảnh sát ở Đồn Công an Linh Châu Sơn đã đến nhà ông vào 8 giờ tối và lục soát nơi này và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông.

8. [Bắc Kinh] Mười một học viên bị kết án tù

Mười một học viên đã bị bắt giữ và giam ở trong Trại tạm giam Đông Thành vào ngày 19 tháng 7 năm 2020. Họ gồm bà Hứa Na, ông Lý Tông Trạch, bà Trịnh Ngọc Khiết, ông Lý Lập Hâm, bà Trịnh Diễm Mỹ, bà Đặng Tĩnh Tĩnh, ông Trương Nhâm Phi, ông Lưu Cường, bà Mạnh Khánh Hà, học viên Lý Giai Hiên và bà Tiêu Mộng Giảo.

Hồ sơ kiện họ đã được gửi đến Viện Kiểm sát Quận Đông Thành vào cuối tháng 4 năm 2021. Họ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Đông Thành vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bị Tòa án Quận Đông Thành đã tuyên án họ vào ngày 14 tháng 1 năm 2022.

Bà Hứa Na bị kết án 8 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ; bốn học viên là ông Lý Tôn Trạch, bà Lý Lập Hâm, bà Trịnh Ngọc Kiệt và Trịnh Diễm Mỹ, mỗi người bị kết án 4 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ; bốn học viên là bà Đặng Tĩnh Tĩnh, ông Trương Nhâm Phi, ông Lưu Cường và bà Mạnh Khánh Hà, mỗi người bị kết án 4 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ; hai học viên Lý Giai Hiên và bà Tiêu Mộng Giảo mỗi người bị kết án 2 năm tù và phạt 4.000 nhân dân tệ.

Tất cả 11 học viên đều đã kháng cáo và hiện hồ sơ của họ đang nằm ở Tòa án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh.

9. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Tú Phân bị bắt giữ

Bà Trần Tú Phân bị người ở Công an Quận Hải Châu bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu giảng chân tướng của bà. Bà Trần hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Hải Châu.

10. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hồ sơ vụ án của ba học viên được gửi tới viện kiểm sát

Ba học viên gồm bà Lý Thái Hiệp, bà Trương Linh, và ông Tôn Sỹ Vĩ đã bị người của Đồn Công an Cẩm Tú ở khu Khai Phát vào ngày 2 tháng 11 năm 2011. Bà Trương Linh và ông Tôn sau đó được tại ngoại. Bà Lý đang bị giam tại Trại tạm giam Nữ Thành phố Hợp Phì.

Hồ sơ của họ được gửi tới Viện Kiểm sát Thục Sơn vào ngày 10 tháng 2 năm 2022.

11. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Bạch Tuyết Tùng và bà Sử Nhan Diễn đối diện với xét xử

Ông Bạch Tuyết Tùng và bà Sử Nhan Dĩnh sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Lập Sơn vào lúc 1 giờ chiều ngày 4 tháng 3 năm 2022.

12. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiết Quế Vân và học viên Bố Ngọc Hâm bị bắt giữ

Bà Tiết Quế Vân và học viên Bố Ngọc Hâm ở cộng đồng dân cư Giáp Bì Câu đã bị bắt vì phân phát tài liệu giảng chân tướng. Không rõ hiện tại họ đang ở đâu.

13. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương bị bắt giữ

Bà Nghi Minh Hương bị bắt vào mùa hè năm 2020 vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Đồn Công an Hoàng Hoa và ép ký tên vào bản cam kết từ bỏ tu luyện, nhưng bà từ chối. Gia đình bà đã phải nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại cho bà.

Bà Nghi bị lừa tới đồn công an vào tháng 1 năm 2022 và ghi lại khẩu cung của bà một cách bất hợp pháp.

14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Quách Thục Phân và bà Giả Tinh Văn được chuyển đến viện kiểm sát

Bà Quách Thục Phân và bà Giả Tinh Văn bị giam tại Trại tạm giam Nữ Cẩm Châu. Hồ sơ vụ án của họ đã được gửi đến Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải lần lượt vào các ngày 18 và 20 tháng 2.

15. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Mã Văn Bân bị bắt giữ

Ông Mã Văn Bân bị báo cảnh sát và bị bắt giữ vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở cộng đồng dân cư Lam Loan ở quận Nhị Đạo trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 2 năm 2022. Ông bị đưa tới đồn công an địa phương và bị đánh đập. Hiện ông đang bị tạm giam.

16. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Lê bị bắt giữ

Bà Vương Lê ở cộng đồng dân cư Ngự Cảnh Viên thuộc khu Dương Minh, bị cảnh sát bắt giữ khi bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở trên phố ngày 17 tháng 2 năm 2022. Bà bị bắt ngay sau khi đột quỵ (xuất huyết não).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/1/439538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199460.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share