[MINH HUỆ 27-03-2010] Ngày 13 tháng 5 năm 2010 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Để giúp mọi người hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại rất tuyệt vời, và về lịch sử cùng sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp hiện nay ra khắp thế giới như thế nào, Ban biên tập Minh Huệ đề nghị các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới đệ trình về những công việc của mình.

Chúng tôi yêu cầu đệ trình các bài viết, thư pháp Trung Quốc (theo phong cách chính thức, phong cách thư pháp Bắc Ngụy và thư pháp phong cách Khải thư), các tác phẩm nghệ thuật truyền thống và hàng thủ công, tranh vẽ, các tác phẩm nhiếp ảnh, âm nhạc, và các bài phỏng vấn theo các hình thức bằng văn bản, phát thanh, hoặc truyền hình.

Yêu cầu:
1. Theo sát ba chủ đề là đã nói rõ ở trên
2. Sử dụng những phương pháp truyền thống và chính thống
3. Ghi rõ tên của tác giả / nghệ sĩ và người nộp, cũng như thông tin liên lạc
4. Đối với thư pháp, tác phẩm nghệ thuật và hàng thủ công, tranh vẽ, và các mục tương tự, xin vui lòng gửi hình ảnh của sản phẩm
5. Xin vui lòng gửi theo địa chỉ e-mail article@www.minghui.org
6. Dòng tiêu đề E-mail nên gồm có các từ “Đệ trình cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới”

Thời hạn chót nộp là ngày 5 Tháng Năm 2010.

Ngày 27 tháng 3 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/27/220539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/5/115902.html
Đăng ngày 06-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share