[MINH HUỆ 29-5-2010] Gần 11 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc bức hại toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới đã phản bức hại và chứng thực niềm tin của mình bằng vô số phương cách trong suốt khoảng thời gian này. Trang web Minh Huệ hiện nay muốn phát triển một kho lưu trữ hình ảnh toàn diện hơn về các sự kiện của thời Chính Pháp này, cho bây giờ và cũng để lưu cấp cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, trang web Minh Huệ hiện nay yêu cầu các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới gửi những hình ảnh chất lượng cao mà có thể phục vụ cho một trong ba việc sau đây: phản bức hại, kiên định chính niệm, hoặc giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh.

Minh Huệ cũng sẽ sử dụng tác phẩm được lựa chọn để tạo ra Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu thông tin khác về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Đây là những phương tiện cho các học viên ở Trung Quốc để họ giảng thanh chân tượng, để chúng ta có thể giúp đỡ tốt hơn cho chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp – những người trong Trung Quốc đại lục – nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và qua đó cứu độ họ.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc sẽ tham gia trong việc cung cấp nhiều hình ảnh hơn và chất lượng tốt hơn và sẽ cố gắng để gửi lên một cách kịp thời.

Các yêu cầu đối với hình ảnh và việc gửi:

1. Tập trung vào ba chủ đề

a) Những hình ảnh giúp phản bức hại

Chúng tôi yêu cầu các học viên cung cấp hình ảnh chất lượng cao phơi bày cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ và những lời dối trá mà nó tuyên truyền về Pháp Luân Công.

b) Những hình ảnh giúp kiên định chính niệm

Chúng tôi hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc hành trình vĩ đại của các học viên, những người vẫn kiên định niềm tin của họ trong 11 năm qua, trong khi đồng thời nói cho mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và sự tà ác của cuộc bức hại, làm việc không mệt mỏi để cứu độ chúng sinh. Hình ảnh nên phản ánh những nỗ lực của các học viên để cải thiện bản thân theo cách hiểu của họ về Chân-Thiện-Nhẫn bất chấp cuộc bức hại, và cố gắng minh họa thế giới nội tâm cao quý của một người tu luyện.

c) Những hình ảnh giúp giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh

Ví dụ về các hình ảnh trong thể loại này, là những hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của các bài tập Pháp Luân Đại Pháp, những hình ảnh cho thấy Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phát triển mạnh trên toàn thế giới như thế nào, và những hình ảnh phản ánh sự ủng hộ của những con người trên khắp các nẻo đường cuộc sống. Những hình ảnh này sẽ có thể được sử dụng để giúp đỡ nhiều người hơn và nhiều người hơn nữa đến để hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Khác với hình ảnh của những sự kiện vừa qua, chúng tôi yêu cầu những hình ảnh mới này làm nổi bật chủ đề được chọn, sử dụng bố cục và ánh sáng phù hợp, và nói chung, hình ảnh có chất lượng cao.

2. Phương pháp thể hiện

Xin vui lòng sử dụng các nguyên tắc truyền thống thích hợp của báo ảnh, đặc biệt là đối với những cảnh miêu tả đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Cần chú ý đến bố cục thích hợp; cảnh nên được chiếu sáng rực rỡ, rành mạch, và thể hiện một hình ảnh tích cực. Về tổng thể nên cố gắng đạt tới sự hoàn hảo, và tránh việc sử dụng bóng tối, mờ, không đầy đủ, cũ nát, cùng các quan niệm và thủ pháp biến dị “hiện đại” khác.

3. Lời chú thích

Hãy đảm bảo cung cấp một chú thích cho mỗi bức ảnh. Chú thích nên ngắn gọn và chính xác, và có thể giúp những người không quen thuộc với các nội dung có thể tìm hiểu các sự kiện. Những mục sau đây phải được bao gồm:

a. Tiêu đề.
b. Tên tác giả, thông tin liên lạc (bút danh cũng được, nếu ở Trung Quốc).
c. Thời gian, địa điểm, và trường hợp chụp ảnh.
d. Thuyết minh và giới thiệu vắn tắt bối cảnh của sự kiện.

4. Các hình ảnh đã từng công bố

Những hình ảnh đã từng được công bố trên mạng Minh Huệ có thể nộp một lần nữa nếu có thể cung cấp các phiên bản chất lượng tốt hơn.

5. Các hình ảnh đã qua chế tác

Với các điều kiện tiên quyết của việc duy trì tính xác thực của tác phẩm, sự cắt xén phù hợp, điều chỉnh độ sáng, chỉnh sửa màu sắc, và điều chỉnh độ sắc nét được cho phép. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc diễn tả các hiệu ứng tự nhiên. Không sử dụng khâu, ghép hình ảnh, overlay, hoặc các kỹ thuật chế tác khác mà dẫn đến biến dạng.

6. Định dạng và Kích thước của File.

File gửi lên phải có định dạng JPEG (jpg), với kích cỡ file không quá 2.000 KB để thuận tiện cho việc truyền tải và tiếp nhận. Xin vui lòng giữ độ phân giải cao ban đầu của tập tin của bạn. Đối với công việc cụ thể chưa giải quyết xong, Minh Huệ có thể yêu cầu các tập tin ban đầu có độ phân giải cao của người đóng góp.

7. Ở đâu và như thế nào để gửi

Để đảm bảo rằng bài nộp sẽ được nhận kịp thời để tham gia vào quá trình lựa chọn, tất cả các đệ trình phải được gửi qua email đến article@www.minghui.org. Tiêu đề của email có dòng chữ “Request for submissions of photographs resisting the persecution and validating the Fa” để tránh bị xem như một bản thảo hàng ngày.

Ngoài ra, nếu có thể, xin vui lòng gửi ảnh gốc tới địa chỉ sau: 115 Franklin Turnpike, #125, Mahwah, NJ 07430, U.S.A

8. Hạn chót nhận hồ sơ
Thời hạn nhận bài nộp điện tử là ngày 29 tháng 7 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/29/224562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/31/117537.html
Đăng ngày 17-06-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share