[MINH HUỆ 9-2-2007] Chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hồ Cẩm Đào đọc diễn văn tại Đại học Pretoria tại Nam Phi ngày 7 tháng 2 năm 2007. Các học viên Pháp Luân Công phản đối một cách hoà bình cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ trong bảy năm qua và kêu gọi mọi giới xã hội chú ý và giúp ngưng các hành động độc ác của ĐCSTQ.


Các học viên Pháp Luân Công phản đối một cách hoà bình cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công trưng bày các băng vải của họ và một băng vải viết rằng, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” Họ nói câu chuyện Pháp Luân Công cho lính an ninh và dân chúng. Dân chúng Nam Phi tỏ sự ủng hộ và chúc lành của họ một cách thân thiện.

Lính an ninh Trung Quốc mặc thường phục và các viên chức trong đoàn của Hồ cố ngưng sự phản đối bằng cách không ngừng làm phiền các học viên Pháp Luân Công và phá hoại sự phản đối. Trước khi đoàn xe mô-tô hộ tống Hồ đến, một lính an ninh thường phục Trung Quốc giựt lấy băng vải đề “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” Y gửi nhiều người Trung Quốc đến cản các băng vải của học viên Pháp Luân Công. Họ cũng áp lực cảnh sát Nam Phi và cố áp dụng hành động dã man của họ trên đất nước Nam Phi, một nước tự do. Nhưng sau khi biết được câu chuyện thật của Pháp Luân Công, cảnh sát Nam Phi tỏ ra rất thân thiện với các học viên Pháp Luân Công và giúp họ ngưng sự phá hoại. Các học viên Pháp Luân Công tỏ sự biết ơn của họ đến các cảnh sát sau buổi phản đối.


Người đàn ông (phía trái) mà giựt lấy băng vải “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” là một lính an ninh Trung Quốc trong thường phục

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/9/148592.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/2/10/82558.html

Đăng ngày 13-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share