[MINH HUỆ 14-2-2007] Để phá hoại Pháp Luân Đại Pháp và cản trở các học viên Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh, các nhân viên Công An Trung Quốc lục địa đã có chương trình gạt các học viên hải ngoại bằng cách yêu cầu giúp đỡ tiền, với những lý do giả tạo như là các trung tâm tài liệu bị thiếu hụt tài chính và các cô nhi của học viên Pháp Luân Đại Pháp cần gia đình. Họ dùng lòng tốt của các bạn đồng tu để làm hại. Chúng tôi chỉ muốn các bạn đồng tu hãy biết về các hành động gạt gẫm đó.

Các cô nhi của các bạn đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đã qua đời sẽ được các hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương chăm sóc, và Sư phụ sẽ chăm sóc cho chúng. Với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn chúng tôi, tất cả các khó khăn của các trung tâm tài liệu Pháp Luân Đại Pháp sẽ được vượt qua. Chúng tôi sẽ vượt tiến trên con đường của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nhất định không để cho chương trình tà ác của Công An được thành công.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/14/148936.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/2/21/82899.html

Đăng ngày 28-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share