Bài văn của học viên Vũ Hán

[MINH HUỆ 6-12-2006]

Thư gửi toàn thể thành viên của phái đoàn CIPFG Châu Áo, chi nhánh New South Wales

Chúng tôi rất vui mừng về sự thành lập phân nhánh New South Wales của phái đoàn CIPFG Châu Úc và thành viên của chi nhánh này sẽ vào Trung Quốc điều tra sự cắt mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công phấn khởi nghe được tin này và thành khẩn hy vọng Vũ Hán sẽ là trạm đầu tiên trên danh sách điều tra.

Vũ Hán là thủ đô của tỉnh Hồ Bắc tại trung tâm của Trung Quốc. Vô số học viên đã bị phi pháp bức hại từ tháng 7 năm 1999, nhiều học viên bị bức hại đến chết, đến tàn tật, nhiều học viên bị bắt cóc và bí mật đưa vào trung tâm tẩy não, vài học viên nhà cửa bị tịch thu, vài học viên bị buộc phải lưu ly xa nhà. Các báo cáo trên mạng lưới Minh Huệ/Clearwisdom chỉ là một phần nhỏ.

Cục cảnh sát Vũ Hán khu số 1, cũng gọi là đại đội quốc bảo (bảo an quốc gia); cục quốc bảo; Phòng 610 không ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công. Từ 25/10/2006, chúng vừa mới bắt giam thêm vài chục học viên.

Hiện nay, hơn 40 học viên vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù Đoạn Khẩu tỉnh Hồ Bắc. Nhiều học viên khác bị bắt giữ tại trung tâm tẩy não Thang Tốn Hồ, Dư Gia Đầu, Nhị Đạo Bằng, Thầm Gia Ki và các nơi khác, cũng như trại lao động cưỡng bức Hà Loan và trại lao động phụ nữ.

Một sự kiện đáng đề cập đến, (nó) có liên quan đến mục đích điều tra của CIPFG, là trong tháng 10 năm 2006, bệnh viện Đồng Tể thành phố Vũ Hán vẫn tiếp tục buôn bán nội tạng từ (trên thân) của những người sống và các nội tạng sống này có thể cung cấp trong ba ngày. Theo nguồn tin đáng tin cậy, là thủ tục mổ cắp nội tạng được thực hành trong phòng mổ ở tầng hầm của bệnh viện Đồng Tể.

Vũ Hán là thành phố chủ yếu nơi tội ác cắt mổ nội tạng sống đã được tiến hành. Thông tin đã từng báo cáo qua thống kế này. Vì thế ở đây, chúng ta sẽ không lập lại nữa. Chúng tôi hy vọng dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của giới thông tin quốc tế có thể làm cho hành trình của nhóm điều tra CIPFG tiến hành càng sớm càng tốt, để hoàn toàn vạch trần tội ác này; có thể làm cho dân chúng trên thế giới hiểu biết được hành động hung ác và kết thúc tai hại này!

Học viên Pháp Luân Đại Pháp thành phố Vũ Hán.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/6/143972.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/12/12/80792.html

Đăng ngày 28-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share