[MINH HUỆ 01-03-2022] Các cuốn giảng Pháp tại các nơi XII, XIII, XIV, và XVphiên bản tiếng Trung chính thể và giản thể, cũng như Hồng Ngâm VI đã được xuất bản tại Đài Loan. Bản quyền của các sách của Pháp Luân Đại Pháp thuộc về tác giả, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 1 tháng 3 năm 2022

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/3/199386.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share