[MINH HUỆ 03-08-2021] Pháp hội Trung Quốc thường niên lần thứ 18 trên Minh Huệ đang đến gần, chúng tôi bắt đầu nhận các bài viết của các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi hy vọng nhiều học viên sẽ tham gia và gửi bài viết.

Các đệ tử Đại Pháp đã trải qua 22 năm tu luyện Chính Pháp. Quãng thời gian 20 tháng vừa qua cũng là một thời khắc hết sức bất thường ở xã hội nhân loại, và chúng ta cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng rõ ràng đã có ảnh hưởng đến phương thức sinh hoạt và công tác của nhân loại, cho đến cách thức giảng chân tướng của chúng ta. Người tu luyện chúng ta cần phải trụ vững trước mọi tình huống biến hóa. Nói cách khác, tâm kiên định tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn của chúng ta không thay đổi, và tâm trợ Sư cứu người của chúng ta không thay đổi. Bất kể hoàn cảnh bên ngoài biến hóa thế nào, chúng ta cần phải nắm bắt thời gian tu tốt bản thân và tận sức cứu độ chúng sinh.

Tại thời khắc lịch sử tựa như dài đằng đẵng này, chúng ta đã thấy những học viên cũ thực hiện như thế nào trong tình huống cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn và dịch bệnh triền miên ở Trung Quốc Đại lục. Làm người tu luyện, chúng ta cần phải vô tư vô ngã và suy nghĩ cho người khác trước tiên. Điều này xuyên suốt trong mọi việc chúng ta làm và cách chúng ta tiếp xúc với người khác. Trong khó nạn, kiên trì và mâu thuẫn, chúng ta không ngừng được Đại Pháp tịnh hóa và đề cao. Bên cạnh đó, những học viên rơi rớt lại phía sau và học viên mới cũng đang nỗ lực bắt kịp theo lên.

Chúng tôi hy vọng những đồng tu ở Trung Quốc sẽ trân quý cơ duyên Pháp hội lần này và dụng tâm viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội để báo cáo với Sư phụ về quá trình thực tu của bản thân. Pháp hội cung cấp cho chúng ta cơ hội tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn, và sớm ngày đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Chúng tôi hy vọng các đồng tu sẽ cùng nỗ lực phối hợp để Pháp hội này thành công và hiệu quả. Các bài viết sẽ là dấu tích ghi nhận quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cho những thế hệ sau.

Lưu ý khi gửi bài viết:

1. Thời gian nhận bài bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 và kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Vui lòng bắt đầu sớm và cố gắng gửi trước cuối tháng 8 để Ban Biên tập có đủ thời gian xử lý các bài viết.
2. Thông tri kêu gọi gửi bài này chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục.
3. Khi viết, điều phối, và gửi các bài chia sẻ, nhất định phải không ngừng chú ý đến tính khả đọc và bảo mật của bài viết.
4. Vui lòng sử dụng trang gửi bài mới trên Minghui.org để gửi bài. Hòm thư chuyên biệt ở trên trang đang được thiết lập lại, nhưng vẫn có thể nhận bài viết.
5. Vui lòng gửi các bài viết đến hòm thư dành riêng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục: fahui@minghui.org

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 3 tháng 8 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194436.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share