[MINH HUỆ 05-03-2020] Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 đang đến gần, Ban Biên tập Minh Huệ ra thông tri này để kêu gọi đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc và các nước khác trên toàn thế giới gửi bài viết và các tác phẩm nghệ thuật như ảnh, âm nhạc, hội họa, thơ ca và thư pháp. Mục đích là chứng thực vẻ đẹp của các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứng thực sự từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí đối với các đệ tử Đại Pháp và thế nhân, cũng như chứng thực sự thuần chính vô tư của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết yêu cầu hướng tới độc giả thuộc mọi thành phần xã hội và các đồng tu. Do đó, cách dùng từ, cấu trúc câu, tính logic, cách nhận định và tranh ảnh minh họa trong các tác phẩm cần hướng đến người không tu luyện sao cho họ có thể dễ xem, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Các tác phẩm nghệ thuật cần thể hiện chủ đề sáng tỏ và được chế tác theo kỹ pháp chính thống.

Mỗi học viên chân tu Pháp Luân Đại Pháp đều có trải nghiệm riêng về việc thụ ích từ môn tu luyện. Những trải nghiệm này, dù chúng ta cho rằng bình thường, vụn vặt thế nào, đều là ấn chứng cho ​​quá trình thăng hoa của sinh mệnh và là biểu hiện của sự đề cao tâm tính, sức khỏe, trí huệ và năng lực của chúng ta.

Chúng tôi hy vọng có nhiều học viên hơn nữa sẽ viết bài và chia sẻ trải nghiệm của bản thân để giúp mọi người thấy được và trân quý những gì Pháp Luân Đại Pháp đang duy hộ, cũng như các đệ tử Đại Pháp đang trở thành những sinh mệnh như thế nào khi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Khi người đọc hiểu được ý nghĩa của chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, họ sẽ được ban phúc và bình an giữa thiên tai nhân họa trong cả hiện tại và tương lai.

Chúng tôi mong hết thảy các đệ tử Đại Pháp sẽ nhiệt tình tham gia và gửi bài càng sớm càng tốt. Hãy trân quý cơ duyên quý giá này để giảng chân tướng cho xã hội.

Đối với các tác giả ở Trung Quốc Đại lục, đề nghị cung cấp bí danh, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, tỉnh thành cư trú, kích thước và dung lượng của tác phẩm nghệ thuật. Các tác giả bên ngoài Trung Quốc cần ghi rõ tên, nghề nghiệp, nơi cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, kích thước và dung lượng đối với các tác phẩm nghệ thuật.

Xin vui lòng gửi bài của quý vị đến fahui@minghui.org và ghi rõ: “World Falun Dafa Day Submission” (Bài viết kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới) ở tiêu đề thư.

Hạn chót gửi bài viết: ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 5 tháng 3 năm 2020


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/402037.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183533.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share