[MINH HUỆ 17-01-2022] Gần đây, đệ tử Đại Pháp một số nước tổ chức hoạt động Lớp học 9 ngày và dạy công qua mạng Internet, hiệu quả rất tốt, Sư phụ xem thấy rất mừng. Mong có nhiều quốc gia và ngôn ngữ hơn có các đồng tu có điều kiện cũng tích cực tham gia để hạng mục này có ích cho nhiều người hơn nữa.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/17/436951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198196.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share