[MINH HUỆ 26-12-2021] Bản tiếng Anh của “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua” (“Minghui Report: The 20-Year Persecution of Falun Gong in China”) đã ra mắt và được đăng tại trang web của Trung tâm Xuất bản Minh Huệ https://Mhpublishing.org.

Cuốn sách tổng hợp một cách hệ thống và đầy đủ thông tin về cuộc bức hại tàn khốc và những vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc hơn 20 năm qua, kể từ tháng 7 năm 1999; đồng thời phản ánh tình cảm yêu mến của cộng đồng quốc tế dành cho Pháp Luân Công; khắc họa toàn cảnh về quá trình các học viên Pháp Luân Công trên thế giới hiệp trợ các học viên ở Trung Quốc đại lục trong nỗ lực chống lại cuộc bức hại.

Cuốn sách cung cấp nội dung hết sức toàn diện, với thiết kế chất lượng cao, là một bộ tài liệu lịch sử hết sức trọng yếu và quý giá, một công cụ cực kỳ hữu hiệu mà các đệ tử Đại Pháp có thể tận dụng để cứu người, một nguồn tư liệu không thể thiếu để các học giả, thư viện, các tổ chức nhân quyền và cơ quan chính phủ tìm hiểu và/hoặc tiến hành nghiên cứu sâu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở giai đoạn lịch sử này.

Kính thỉnh sử dụng và chia sẻ rộng khắp cuốn sách này!

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 25 tháng 12 năm 2021

Ghi chú của BBT Minh Huệ Việt ngữ

Bản tiếng Việt của “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua” được đăng tải tại https://vn.minghui.org/publishing/.

Để xem trực tiếp báo cáo, vui lòng nhấn vào đây.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197226.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share