[MINH HUỆ 21-06-2020] Năm 2013, Ban Biên tập Minh Huệ từng đăng bài “Diễn giảng loạn Pháp”, trong đó nhắc đến một vài hiện tượng. Gần đây trường hợp này đã lặp lại tại hải ngoại, đáng để các đệ tử Đại Pháp và học viên cảnh tỉnh, không nên tiếp tục giẫm vào vết xe đổ này nữa.

Trần Văn Duệ (Nữ, bút danh Thanh Liên, khoảng 30 tuổi), học viên Đại Lục sống tại Singapore, đã đến Nhật Bản trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Trong khoảng thời gian tạm trú tại đây, cô rất nhiệt tình đến tìm học viên chia sẻ, tổ chức cho học viên chia sẻ giao lưu và quảng bá lý giải cá nhân, khích lệ học viên đối đầu với người phụ trách Phật Học hội và người phụ trách các hạng mục khác. Đồng thời cô cùng những người ủng hộ, đã thông qua các nhóm hạng mục như Thiên Quốc Nhạc Đoàn Nhật Bản, truyền bá cái gọi là nội dung chia sẻ, dưới hình thức email và file ghi âm, thậm chí còn muốn làm thành video để có thể truyền bá rộng hơn. Cái tình của những học viên cá biệt tại địa phương, cũng như chấp trước vào công năng và nhiều nhân tâm khác đã bị dẫn động, can nhiễu tới hoàn cảnh tu luyện và cứu người tại địa phương, thậm chí là đến cả những học viên đã nhận được email của Thiên Quốc Nhạc Đoàn tại các quốc gia khác.

Những học viên bị tình dẫn động mạnh mẽ, liệu bạn có từng nghĩ rằng: Bản thân đã đặt Đại Pháp ở vị trí nào hay chưa? Những học viên bị nhân tâm sùng bái công năng dẫn động, liệu bạn có từng nghĩ rằng: Sự đề cao và thụ ích của bạn, là do tâm nguyện chân thành muốn tu luyện của bạn được Sư phụ trân quý, được Đại Pháp giúp đề cao lên? Hay là vì gặp được một người được gọi là có công năng, giỏi ăn nói, đã giúp bạn có được điều gọi là đề cao này? Sau những lời lẽ đường đường chính chính, điều bạn đang chứng thực là Đại Pháp hay là cá nhân?

Tu luyện Chính Pháp đã tới bước cuối cùng, thời gian vô cùng cấp bách, hy vọng chúng ta cùng thiện ý nhắc nhở nhau, không cấp thị trường cho những thứ tà ác. Đệ tử Đại Pháp chúng ta phải thành tựu điều Sư phụ muốn, xứng đáng là những bậc Chính Giác Chính Pháp của tân vũ trụ, chứ không phải là người hễ ai kích động cũng đều có thể chạy theo họ.

Kỳ thực với sự lý trí, mọi người đều biết rằng, thực sự học được cách dĩ Pháp vi Sư, dám buông bỏ nhân tâm, đây mới là nấc thang mà từng đệ tử chân tu cần không ngừng bước tới. Chỉ có dĩ Pháp vi Sư mới là bảo chứng giúp chúng ta tinh tấn, đề cao và nhanh chóng nắm bắt thời gian cứu người.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 21 tháng 6 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/6/21/演講亂法是歷史的教訓-408016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/22/185612.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share