[MINH HUỆ 13-02-2020]

Trước ôn dịch Vũ Hán, đệ tử Đại Pháp chân tu đều rất trân quý sinh mệnh của con người thế gian, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, trong tình huống bản thân cũng rất khó khăn, mọi người đều đang nỗ lực, cố gắng hết sức cứu độ những ai có thể cứu tại thế gian. Thế nhưng ngày 12 tháng 2, có người lại ngụy tạo một bài kinh văn giả có tiêu đề “Hết thảy đều là an bài có trình tự”, mượn danh nghĩa Minh Huệ Net của Pháp Luân Đại Pháp truyền xuất ra.

Kinh văn giả này hồ ngôn loạn ngữ, phá hoại danh dự của Sư phụ Đại Pháp, kích động nhân tâm.

Mỗi sinh mệnh trên thế gian, cho dù bạn là ai, bạn làm việc gì đều phải tự mình chịu trách nhiệm, không có ngoại lệ.

Đối với những đặc vụ vẫn còn ôm giữ huyễn tưởng vào Trung Cộng, chúng tôi tại đây xin nghiêm khắc cảnh báo các vị: Không được tiếp tục tùy tiện nhắc tới danh hiệu của Sư phụ chúng tôi! Nếu không, đợi đến ngày Sư phụ của chúng tôi lên tiếng, kết thúc cuối cùng của các vị sẽ thế nào? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng đi! Đừng nhất quyết đợi đến ngày mà tất cả đều không thể vãn hồi.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 13 tháng 2 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/關於假經文-401161.html

Đăng ngày 14-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share