Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2021] Thế là thời điểm năm mới lại đến và như thường lệ tôi thay mặt gia đình gửi thiệp chúc mừng tới trang Minh Huệ để bảy tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Trong khi đang cân nhắc sẽ viết gì lên thiệp, tôi hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình trong hơn 20 năm qua và cảm thấy vô cùng cảm kích.

Về việc đáp ứng các yêu cầu mà Sư phụ đặt ra đối với các đệ tử Đại Pháp, tôi biết mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Nhưng suốt những năm qua, Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người hoàn toàn khác so với trước kia, một người từng mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi quá may mắn khi đắc được Đại Pháp và hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Tôi đang đề cao tầng thứ của mình bằng việc đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trên hành trình tu luyện phản bổn quy chân, có những lúc tôi cảm thấy sợ hãi, chán nản và thất vọng. Nhưng Sư phụ đã chăm sóc tôi và khai sáng cho tôi các nguyên lý Đại Pháp trên suốt con đường ấy. Miễn là tôi liên tục học Pháp và làm ba việc như yêu cầu của Sư phụ, tôi sẽ liên tục tiến bộ.

Trước đây, tôi luôn xem việc gửi thiệp chúc mừng là cơ hội để bày tỏ lòng cảm ân của mình đến Sư phụ và nhờ đó có thể giúp chúng sinh nhận ra sự tôn kính vô hạn của các đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ và từ đó giúp họ được cứu độ. Khoảng thời gian này, tôi đột nhiên nhận ra rằng Sư phụ sẽ sử dụng mọi cơ hội có thể, gồm cả gửi thiệp chúc mừng để giúp đệ tử suy ngẫm về hành trình tu luyện của chúng ta và gia cường quyết tâm của chúng ta để bảo trì tinh tấn và làm ba việc tốt hơn nữa. Hơn nữa, Sư phụ đã an bài tốt nhất cho chúng ta tu luyện tốt bản thân và cứu thêm nhiều người.

Trong quá trình chuẩn bị thiệp chúc mừng năm mới, tôi cảm thấy thân tâm mình một lần nữa được tịnh hóa, những nhân tố xấu được loại bỏ. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn nữa để không cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư tôn.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn vì tất cả!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu–Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/435426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197215.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share