[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thiểm Tây, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây (01); An Khang (04); Hán Trung (09); Diên An (01); Bảo Kê (03); Tam Nguyên (01); Du Lâm (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436007.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share