[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bột Lợi, Thất Đài Hà (3); Tuy Hóa (8); Mẫu Đan Giang (2); Kim Lâm, Y Xuân; Bắc An, Hắc Hà (2);  Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà; Hắc Hà; Thất Đài Hà (2).

Nhóm học Pháp ở: Bột Lợi, Thất Đài Hà; Tuy Hóa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435726.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share