[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liễu Hà, Thông Hóa (7); Tùng Nguyên (3); Đông Phong, Liêu Nguyên (5);  Liêu Nguyên.

Nhóm học Pháp ở: Tùng Nguyên; Đông Phong, Liêu Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435730.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share