[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liêu Ninh; Đan Đông; Tân Tân, Phủ Thuận (7); Thuận Thành, Phủ Thuận; Phủ Thuận; Đăng Tháp, Liêu Dương; Liêu Dương (2); An Sơn; Tụ Nham, An Sơn.

Nhóm học Pháp ở: Tân Tân, Phủ Thuận (3); Phủ Thuận; núi Hồng Thấu, Thanh Nguyên, Phủ Thuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435737.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share