[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tứ Xuyên; Nam Sung (3); Đại Trúc, Đạt Châu; Vạn Nguyên, Đạt Châu; Khai Giang; Quảng An (2); Thông Xuyên, Đạt Châu; huyện Nga Mi Sơn, thành phố Lạc Sơn (2); Mi Sơn (3); Phàn Chi Hoa.

Nhóm học Pháp ở: Nam Sung; Mi Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/四川大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435741.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share