[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: đệ tử công tác tại một đơn vị hành chính ở thành phố Tiềm Giang trực thuộc Trung ương của tỉnh Hồ Bắc; Vũ Xương, Vũ Hán (2); Vân Mộng, Hiếu Cảm; Hồ Bắc; Công viên Tân Giang, Vũ Hán; Giang Ngạn, Vũ Hán; Vũ Hán (2); Giang Hán, Vũ Hán; Hán Dương, Vũ Hán; Nghi Xương (2); Thiên Môn; Hàm An, Hàm Ninh; Hiếu Cảm; Chung Tường, Kinh Môn.

Nhóm học Pháp ở: Công viên Tân Giang, Giang Ngạn, Vũ Hán (2); Vũ Xương, Vũ Hán; Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435735.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share