[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc; Vĩnh Niên, Hàm Đan; Hành Thủy (2); Tùng Đài, Hàm Đan; Hàm Đan; Hình Đài (2); Vi Trường, Thừa Đức (6).

Nhóm học Pháp ở: Hình Đài; Hành Thủy (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-17条–435743.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share