[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tứ Xuyên; Hội Lý, Lương Sơn Châu; Toại Ninh (4); Bồng Khê, Toại Ninh; Quảng Nguyên (3); Mi Sơn; Đức Dương (Đức Dương, Quảng Hán, Thập Phương, Trung Giang, Miên Trúc, La Giang); Lương Sơn Châu, Tây Xương; Tự Vĩnh, Lô Châu; Quảng Hán, Đức Dương (3); Lạc Sơn; Tư Trung, Nội Giang; Quảng An; Nghi Lũng, Nam Sung (2); Nội Giang.

Nhóm học Pháp ở: Toại Ninh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/四川大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435732.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share