[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, hiện đang làm việc ở khu phát triển Thanh Đảo, Sơn Đông (2); Hình Đài; Hành Thủy; Long Hóa, Thừa Đức (5); Thương Châu (3); Hàm Đan (2); Khúc Chu, Hàm Đan; Hà Bắc; Bạc Đầu, Thương Châu.

Nhóm học Pháp ở:  Hành Thủy (2); Cố Thành, Hành Thủy; Thanh Hà, Hình Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435734.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share