[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Niễn Tử Sơn (5); Bột Lợi, Thất Đài Hà (3); Thất Đài Hà (11); Tuy Hóa; Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà.

Nhóm học Pháp ở: Gia Tử Hà, Thất Đài Hà; Thất Đài Hà.

Điểm tài liệu ở Gia Tử Hà, Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435739.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share