[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Vinh Thành, Uy Hải (6); Trâu Bình (5); Tri Bác (2); Lâm Tri, Tri Bác; Uy Hải; Chiêu Viễn, Yên Đài; Tê Hà, Yên Đài (3); Vinh Thành; Bồng Lai, Yên Đài.

Nhóm học Pháp ở: khu phát triển kinh tế Uy Hải; Bồng Lai, Yên Đài; Sơn Đông; Vinh Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435742.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share