[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: An Đạt, Tuy Hóa; Ninh An, Mẫu Đan Giang (5); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; bốn người trong gia đình đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, hiện đang làm việc ở khu phát triển Thanh Đảo, Sơn Đông; Tuy Hóa (5); Tốn Khắc, Hắc Hà; Đông An, Mẫu Đan Giang (2); Mẫu Đan Giang (2); Thất Đài Hà; Bột Lợi, Thất Đài Hà.

Nhóm học Pháp ở: Tuy Hóa; Mẫu Đan Giang (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435746.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share