[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Kiến Tam Giang (2); Gia Cách Đạt Kỳ, Đại Hưng An Lĩnh (3); Bột Lợi, Thất Đài Hà (2); Thất Đài Hà (7); Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà; Hắc Hà; Y Xuân; một đệ tử ở Mẫu Đan Giang, hiện đang cư trú ở Liêu Ninh.

Nhóm học Pháp ở: Gia Cách Đạt Kỳ, Đại Hưng An Lĩnh; Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435750.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share