[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Cát Lâm (4); Liêu Nguyên; Thao Nam, Bạch Thành (4); Tùng Nguyên; Tập An, Thông Hóa; Đại An, Bạch Thành (2); Bạch Thành; Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Y Thông, Tứ Bình; Công Chủ Lĩnh, thành phố Tứ Bình; Triều Dương; Thông Hóa.

Nhóm học Pháp ở: Thao Nam, Bạch Thành (2); Tùng Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436016.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share