[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Vân Nam (2); Côn Minh (16).

Nhóm học Pháp ở Côn Minh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/云南大法弟子恭祝师尊新年好-19条–436013.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share