[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Phúc Sơn, Yên Đài (4); Hải Dương, Yên Đài (3); Hà Trạch (2); Uy Hải; Long Khẩu, Yên Đài; Khúc Phụ; Tế Ninh; Chi Phù, Yên Đài (3); Yên Đài; tân khu Tân Hải; khu phát triển thành phố Yên Đài; Đông Doanh; Ngân Than, Uy Hải, Nhũ Sơn (2).

Nhóm học Pháp ở: Phúc Sơn, Yên Đài (2); Lai Sơn, Yên Đài; Vinh Thành, Uy Hải (2); tân khu Tân Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436018.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share