[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: An Đạt, Tuy Hóa; Mẫu Đan Giang (6); Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Ninh An, Mẫu Đan Giang (4); Dương Minh; Hắc Hà; Kim Lâm, Y Xuân; Đào Sơn, Thất Đài Hà; nông trường tiên tiến Kiến Tam Giang.

Nhóm học Pháp ở: Mẫu Đan Giang; Ninh An.

Nhóm giảng chân tướng ở Tuy Lăng, Tuy Hóa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436010.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share