[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh (03); Huyện tự trị Mãn tộc Tân Tân, Phủ Thuận (06); Phủ Thuận; Thị trấn Hùng Nhạc, Bát Ngư Quyển, Doanh Khẩu (02); Đan Đông (05); Đại Liên (04); Huyện Xương Đồ; Thạch Kiều, Doanh Khẩu; An Sơn; Thiết Tây, An Sơn; Huyện tự trị người Mông Cổ, Phụ Tân; Thiết Lĩnh; Đông Cảng, Đan Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-25条–436023.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share