[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tân Tân, Phủ Thuận; Liêu Dương; Phụ Tân; Thiết Lĩnh (6); Xương Đồ, Thiết Lĩnh; Vọng Hoa, Phủ Thuận; Phủ Thuận; Đông Cảng, Đan Đông (2); Hải Thành, An Sơn; huyện Liêu Dương, thành phố Liêu Dương.

Nhóm học Pháp ở: Đông Cảng, Đan Đông (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435748.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share