[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc (4); Nghi Xương; huyện Công An, Kinh Châu (7); Vũ Hán (3); khu Hồng Sơn, Vũ Hán; Hiếu Cảm (2); Hoàng Thạch (2); Vũ Huyệt, Hoàng Cương.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Hán; Kinh Châu; Kinh Môn; Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-25条–436022.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share