[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (02); Vĩnh Xuyên; Sa Bình Bá (07); Cảng hàng không Tân Thành, Du Bắc; Thị trấn Thủy Thổ, Bắc Bội (02); Du Bắc; Quận Nam Ngạn; Song Bi, Sa Bình Bá; Đại Độ Khẩu; Nam Bình (04); Vạn Châu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435889.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share