[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Thượng Hải, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thượng Hải (04); Tân khu Phổ Đông (06); Quận Phổ Đà (03);Nam Hối (04); Gia Định (02); Tùng Giang; Quận Kim Sơn

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/上海大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435957.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share