[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (13); Tịnh Nguyệt; Huyện Nông An (02); Đường Vệ Tinh và đường Phồn Vinh; Đường Phổ Dương; Công viên Hồ Nam; Quận Nhị Đạo

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/长春大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435890.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share