[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (11); Du Bắc (02); Sa Bình Bá (02); Quận Phù Lăng (03); Nam Ngạn; Giang Bắc; Hợp Xuyên (02); Trường Thọ; Bích Sơn; Ba Nam

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436004.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share