[MINH HUỆ 31-12-2021]

Từ biên giới Bắc Cương đến các khu quần cư của các dân tộc thiểu số ở phía Nam, Pháp Luân Đại Pháp đã trải khắp mọi tỉnh thành, địa khu của Trung Quốc Đại lục. Nhân dịp năm 2022 sắp đến gần, Minh Huệ Net đã nhận được rất nhiều lời vấn an, chúc Tết của các đệ tử Đại Pháp gửi đến từ các dân tộc Triều Tiên, Mãn Châu, dân tộc Mông Cổ, dân tộc Choang, dân tộc Hồi, dân tộc Duy Ngô Nghĩ và rất nhiều đệ tử Đại Pháp sống ở biên giới phía bắc của Trung Quốc Đại lục, ở sâu trong núi hay những nơi ít người sinh sống nhất ở phía Nam tỉnh Vân Nam để cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp đến từ dân tộc Hồi Trữ Ninh, dân tộc Hán kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Chúng đệ tử bày tỏ: “Trong năm mới chúng con nhất định sẽ nỗ lực hết sức làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, phối hợp với nhau tốt hơn nữa, chính niệm chính hành vững bước trên con đường của Thần, bước đi thật tốt chặng đường cuối cùng này. Chúng đệ tử kính mong Sư phụ hãy an lòng!

Đệ tử Đại Pháp đến từ những khu vực xa xôi và các dân tộc thiểu số dưới đây tại Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (50 lời chúc)

Năm lão đệ tử dân tộc Triều Tiên; thị trấn Lạp Lâm; huyện Mãnh Hải thuộc khu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp; dân tộc thiểu số tại Bắc Kinh; năm chị em là đệ tử Đại Pháp đến từ dân tộc thiểu số thuộc thành phố Doanh Khẩu; khu tự trị dân tộc Triều Tiên, thành phố Diên Cát (8); thị trấn Cam Túc; đệ tử Đại Pháp Mặc Kỳ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ; dân tộc Mông Cổ; dân tộc Hán, khu tự trị dân tộc Hồi; khu tự trị dân tộc Choang; khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Xương Cát Châu; dân tộc Ta-hua, khu tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa Đạt Oát Nhĩ (Morin Dawa), Nội Mông Cổ; Tích Lâm Quách Mặc Minh, quận Đa Luân, Nội Mông Cổ; Ngạc Luân Xuân Kỳ, Khắc Nhất Hà; thôn làng tại khu Bành Sơn; Bạch Sắc, Quảng Tây; Kiềm Bắc, Quý Châu; huyện Lam Thương, thành phố Phổ Nhĩ; thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; Nam Ninh; thành phố Khuê Đồn; khu Lan Sơn, thành phố Lâm Nghi; thị trấn nhỏ bên biên giới phía bắc tỉnh Hắc Long Giang; khu Sơn, quận Đường, thành phố Bảo Định; quận Hạ Lan, Ninh Hạ; huyện Mãnh Lạp phía cực nam của tỉnh Vân Nam; quận Lục Lương; huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu; huyện Lục Châu, Quảng Tây; Châu Đồ, Diên Biên, tỉnh Cát Lâm; Tân Mãnh; Khố Nhĩ Lạc, Tân Mãnh; khu vực miền núi phía bắc quận Huy, thành phố Tân Hương; thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ; huyện Long Đức; thành phố Hà Mật, Tân Mãnh; vùng núi phía nam Tế Nam, Sơn Đông; khu Biên Viễn, Sơn Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/中国边远地区及少数民族大法弟子恭祝师尊新年好-436089.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share