[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hắc Long Giang; Thất Đài Hà; Song Áp Sơn (5); Tập Hiền, Song Áp Sơn; Tuy Hóa (4); Thông Hà (2); Mục Lăng, Mẫu Đan Giang (2); Bắc An, Hắc Hà; Kim Lâm, Y Xuân (2).

Nhóm học Pháp ở: Tuy Hóa; Tuy Dương.

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435881.htmlĐăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share