[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc; Vũ Xương, Vũ Hán; Hoàng Mai, Hoàng Cương; Hồng Hồ, Kinh Châu; Hoàng Thạch (5); Vũ Hán (4); nông thôn ở thành phố Thiên Môn; La Điền, Hoàng Cương; huyện Hy Thủy, Hoàng Cương (4); Thông Thành, Hàm Ninh.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Hán; Đại Dã, Hoàng Thạch; huyện Hy Thủy, Hoàng Cương (4).

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435874.htmlĐăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share