[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bảo Định (2); Phụ Bình (6); Định Hưng (5); huyện Hùng (2); Cao Bi Điếm; Liên Trì (2); Mãn Thành.

Nhóm học Pháp ở: Phụ Bình; huyện Hùng.

 


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/保定大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435618.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share