[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Giai Mộc Tư (16).

Nhóm học Pháp ở: Giai Mộc Tư (4).

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435617.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share