[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Long Đàm; thành phố Cát Lâm (15).

Nhóm học Pháp ở: thành phố Cát Lâm (3).

 


 

Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/435621.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share