[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Khánh (13); Long Phượng; trấn Tân Trạm, Triệu Nguyên; tiểu Song Sơn, Triều Dương, Triệu Châu; Bát Bách Thưởng, Hồng Cương; Tát Nhĩ Đồ; Hồng Cương.

Nhóm học Pháp ở: Đại Khánh (2); trấn Tân Trạm, Triệu Nguyên.


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435625.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share