[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Liên (10); Kim Châu; tân khu Kim Phổ; Phổ Lan Điếm; Lữ Thuận (2); Ngõa Phòng Điếm.

Nhóm học Pháp ở: Kim Châu (2); tân khu Kim Phổ; Tây Cương; Khu công nghệ cao Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大连大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435626.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share