[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Lang Phường (8); trấn Cao Lâu, Tam Hà; Yến Giao, Tam Hà; khu phát triển Lang Phường; Cố An; Bá Châu.

Nhóm học Pháp ở: trấn Yến Giao, Tam Hà (2); Lang Phường (6); trấn Thắng Phương, Bá Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/廊坊大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435633.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share